logo facebook

Koorvrienden

Leden van het koor betalen contributie. Toch zijn de contributie-inkomsten niet voldoende om de jaarlijkse begroting dekkend te maken. Onze vrienden zorgen voor een financiële impuls die het o.a. mogelijk maakt een aantal gratis concerten te geven.
Bovendien draagt het regiokorps Twente bij in de kosten van de exploitatie van het koor.
De zangers van het Politiekoor Twente  zingen graag voor hun "vrienden". Oude Politieburo aan de Haaksbergerstraat.
Ieder jaar wordt speciaal voor hen in het voorjaar een koffieconcert gegeven.
Bovendien mogen de "vrienden van het koor" gratis- en/of tegen een gereduceerde prijs naar het concert dat jaarlijks in Enschede wordt gegeven.
De Grote Kerk op de Oude Markt te Enschede is wat dat betreft populair bij zangers en publiek. Het koor voelt er zich thuis!
Wat doet het koor nog meer voor haar “vrienden”? Drie tot vier keer per jaar komt er een leuke nieuwsbrief uit met allerlei wetenswaardigheden.
Ook wordt in de nieuwsbrief uitgebreid aandacht besteed aan de activiteiten. Concerten in binnen en buitenland worden in de nieuwsbrief aangekondigd en later wordt er nog eens verslag van gedaan eventueel begeleid met foto’s.

Mocht u na het bezoek aan onze website koorvriend
van ons koor willen worden dan kunt u zich hier aanmelden.
U bent al koorvriend met een jaarlijkse bijdrage van  € 15,-.