logo facebook

30-Jarig Jubileum
Enschede ‘s Politie Mannen Koor


17 september 1976 Twentse Schouwburg

Het 30-jarig bestaan heeft voor elke vereniging vrijwel dezelfde betekenis. Hoeveel verenigingen worden opgericht, die niet in staat zijn zich te handhaven en ter zielen gaan. Dit laatste is nog altijd beter dan een vereniging te zijn, die rustig meedrijft met de tijd en alleen haar bestaansrecht vindt in de naam.
Bij de oprichting van welke vereniging dan ook moeten altijd 2 factoren aanwezig zijn, enthousiasme en goede wil. Meestal schort het daar niet aan, maar om te slagen in de OPZET van de oprichting is een zeer belangrijke derde factor vereist, n.l. doorzettingsvermogen. Welnu, deze laatste factor heeft het Enschede ’s Politie Mannen Koor gemaakt tot een toonaangevend koor onder de Nederlandse Politiekoren.
Op 22 juli 1946 vond de oprichtingsvergadering plaats ten huize van de heer G. de Vries(1e dirigent). De datum werd vastgesteld op 1 augustus 1946. Als naam werd gekozen: “Enschede ‘s Politie Mannen Koor” (E.P.M.K.).
Het eerste optreden naar buiten was op 3 december 1946 in de grote zaal van café Engels aan de Laaresstraat. Het koor bestond uit 13 leden. Het optreden kenmerkte zich door nervositeit maar er werd met veel overgave gezongen. In 1948 nam het koor deel aan het Nationaal Politie Concert te Groningen, georganiseerd door de Rijkspolitie daar. Voor het E.P.M.K. was het optreden ongetwijfeld een hoogtepunt. Grote nervositeit speelde een rol. Veel geloop naar de toiletten etc. Na enkele akkoorden viel de nervositeit weg en de gezongen liederen werden goed gebracht. Het optreden was een succes.
Na een moeizaam begin - weinig geld en materiaal, geen repetitielokaal – maar gesteund door ijver en wil wist het E.P.M.K. zich langzamerhand een plaatsje te veroveren in de Enschedese zangwereld. Van meerdere zijden mocht men zich verheugen in een groeiende belangstelling. Het ledental en het repertoire breidden zich uit, tot er een kentering kwam. Van 1950 tot 1952 werd er niet meer opgetreden. Zou hier toch sprake zijn van het koor, 13 in een dozijn? Gelukkig niet, het koor kreeg snel zijn dynamiek terug en het ging gelukkig weer crescendo met het E.P.M.K.
Het “koperen” jubileum (januari 1958) vierde het koor met een prachtige uitvoering m.m.v. het Munsters Politie Mannenkoor, de tenor J. v.d. Leest en een Waldhoorensemble. Dit concert was een bekroning van het twaalf en een half jarig bestaan van het E.P.M.K.
Het koortje was inmiddels gegroeid tot een koor van 35 leden en het had zijn plaats al al ruimschoots verdiend.
In februari 1961 had er een wisseling van dirigent plaats. Opvolger van de heer De Vries was de heer Ber Joosten. Door de professionele aanpak van deze nieuwe dirigent werd het koor naar nieuwe triomfen gestuwd.
In 1972 legde Ber Joosten de dirigeerstok neer. Lex van Diepen was zijn opvolger. In deze periode kreeg het begeleidingscombo ook gestalte. Dit combo groeide uit tot een volwaardig orkest, dat naast het begeleiden van het koor ook zelfstandig naar buiten treedt.

Medewerking naast het E.P.M.K. aan het 30-jarig jubileum werd verleend door Het kinderkoor "De Wesseltjes", de gebroeders Brouwer op trompet en Hans Scheijen bas-bariton.